pobavme se

o alkoholu

mladiství

Většina mladistvých začíná s pitím alkoholu velice brzy. Průměrný věk konzumace první sklenice alkoholu je 14,8 let.
šipka dolů

Pokud s konzumací začtete až po dovršení 21 let, je riziko vzniku závislosti na alkoholu v pozdějším věku pouze 10 %.

šipka dolů

Dospívající, kteří začnou pít před 15. rokem věku, mají 41% pravděpodobnost, že se ve vyšším věku budou potýkat se závislostí.

šipka dolů

Obecně platí, že čím mladší je člověk, tím více je ohrožen alkoholismem.

šipka dolů

Rozdíly v pití alkoholu z hlediska pohlaví jsou malé. Chlapci pijí stejně často jako dívky.

ROZCESTNÍK

šipka doprava černá
Krok číslo jedna

svěř se blízkému

Nejtěžším krokem při boji s alkoholem je požádat o pomoc. Začněte u svých nejbližších. Vyslechnout vás může člen rodiny, kamarád nebo třeba výchovná poradkyně.

šipka doprava černá
Krok číslo dvě

napiš si o pomoc

Poradna pro závislosti (Sananim)

Prostřednictvím Drogové poradny můžete zadat anonymně jakýkoliv dotaz týkající se i alkoholové problematiky.

šipka doprava

přerostlo

ti to přes hlavu?

Pokud máš pocit, že konzumaci alkoholu neumíš ukočírovat, neboj se někomu svěřit a nechat si pomoct.

DOTAZNÍK

Uskutečnil se u vás na škole preventivní program? Dejte nám na něj zpětnou vazbu pomocí krátkého dotazníku. Děkujeme!
šipka doprava
dotazník