šipka doprava černá
Kontrola konzumace

Užitečné publikace

Všechny publikace jsou dostupné v elektronické podobě ve formátu *.pdf na stránkách Kliniky adiktologie. V plné verzi jsou texty umístěny v kategorii „Publikace“, v sekci „Monografie“.
šipka doprava
kniha
šipka doprava černá
Tip na učebnici

Miovský, M., Skácelová, L., Čablová, L., Veselá, M., Zapletalová, J. (2012)  Návrh doporučené struktury Minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga

knihy

Publikace představuje ucelený pokus o návrh doporučené struktury, obsahu a rozsahu Minimálního preventivního programu (MPP) v České republice. Jde de facto o návrh uceleného komplexního preventivního programu pro ZŠ, který splňuje přísná kritéria kladená na školní programy prevence rizikového chování.

Současně návrh ukazuje, že pokud škola dobře implementovala princip rámcových vzdělávacích programů, pak zvládnout navržený komplexní program v rozsahu 86 hodin (1.–9. třída ZŠ) pro ni nemůže být zásadním problémem.

Průnik s vyučovanými předměty (biologie, občanská nauka či rodinná výchova atd.) je tak zásadní, že předložený návrh vyžaduje jen velmi malý nárok na uvolnění potřebných hodin pro realizaci preventivních programů nad tento rámec.

šipka doprava černá
Tip na učebnici

Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P. (Eds.) (2010)  Primární prevence rizikového chování ve školství. Praha: Sdružení SCAN, Univerzita Karlova v Praze & Togga

knihy

Kniha je zaměřena na oblast prevence rizikového chování ve školství z hlediska základní teorie i praxe, včetně legislativních otázek. Školní prevence rizikového chování je v České republice nejvíce rozvinutou oblastí. Kniha obsahuje standardní údaje, které mají za cíl usnadnit čtenáři orientaci v textu (použitá literatura, použité zkratky, jmenný rejstřík, věcný rejstřík, seznam obrázků a seznam tabulek).

doporučené publikace