Učitelé
šipka doprava černá
Proč otom mluvit?

Proč o tom mluvit?

šipka doprava černá
Učitelé

jak je to ovlivňuje

Mladiství mají méně schopností i možností, aby se mohli s  účinky alkoholu fyzicky a emocionálně vypořádat. Stejné množství alkoholu může silněji působit na tělesné orgány nezletilých než na tělesné orgány dospělého.

šipka doprava černá
Učitelé

děti jsou ve vývinu

Děti a nezletilí dosud rostou a jejich organismus se vyvíjí. Mládež také postrádá dostatek zkušeností, aby se dokázala vyrovnat s  působením alkoholu na myšlení a vnímání. Navíc má sklon k experimentování a „adrenalinovým“ zážitkům, které jim mohou nabídnout únik od běžného života.

konzumace

alkoholu mladistvími
šipka doprava
Konzumace alkoholických nápojů a opilost je pro mladistvé nebezpečná. Mohou říkat a dělat věci, kterých budou později litovat. Často mívají nehody nebo se dostávají do nepříjemností.
škodlivost alkoholu
šipka doprava
Konzumace velkého množství alkoholických nápojů v  relativně krátkém časovém intervalu může být škodlivá, jelikož lidské tělo není schopno takové množství alkoholu zpracovat najednou. 
důsledky konzumace
šipka doprava
Z  dlouhodobého hlediska může mít konzumace alkoholu negativní vliv na školní prospěch, společenský život a přátelské vztahy mladistvých i na jejich celkový zdravotní stav. Mohou se také dostat do potíží v  důsledku porušování zákazu nákupu a konzumace alkoholických nápojů.

co říká

zákon

Pro mladistvé není povolena ani malá konzumace alkoholu, a tak je to i zakotveno v zákoně:
kniha
kapka

V České republice je dovoleno konzumovat alkoholické nápoje pouze osobám, které dosáhly stáří 18 let.

kapka

Legálně si v České republice smějí kupovat alkoholické nápoje jen osoby, kterým je 18 let a více.

kapka

Připomeňte jim, aby nikdy nenechávali na baru drink bez dohledu, nesedali do auta, které řídí někdo opilý a neodcházeli ze zábavy sami.