Rodiči
šipka doprava černá
Víš, že?

Víš, že... ?

šipka doprava
Mnoho rodičů vůbec netuší, že pouhé „cucnutí” piva, vína či lihoviny například ve formě sladkého likéru může u dítěte v brzkém věku způsobit závažné zdravotní problémy.
šipka doprava
Zvláště u malých dětí může i malé množství alkoholu způsobit lehkou otravu a později narušit vývoj mozku, paměti a celkové inteligence. Navíc se silně zvyšuje pravděpodobnost budoucího vzniku závislosti  na alkoholu a drogách.
fakta

z průzkumů

1. Lékařské fakulty UK

intenzita pití
šipka dolů

30 % patnáctiletých pije alkohol více než 10x měsíčně. 

výchova
šipka dolů

Výsledky ankety ukazují, že s  dětmi o alkoholu dostatečně nemluví tři z pěti rodičů.

děti
šipka dolů

Každé 10. české dítě ve věku 11 let má zkušenost s  opilostí.

komunikace
šipka dolů

40 % dotazovaných uvedlo, že s  dětmi mluví málo a nepříliš otevřeně, 20 % s  nimi pak o alkoholu nemluvilo vůbec.

prevence
šipka dolů

Ještě horší je tento poměr u mladších dětí, mezi 12 až 14 lety, kdy je prevence nejdůležitější.

rodič dětí
šipka dolů

Význam prevence alkoholu podceňuje až 60 % rodičů dětí v  pubertálním věku.