Rodiče
šipka doprava černá
Prevence

Prevence

šipka doprava
Děti a mladiství nemají konzumovat alkohol vůbec, neboť nejsou fyzicky a emociálně vybaveni jako dospělí a rychleji u nich vzniká závislost.
šipka doprava
Příčiny sklonu k této závislosti mohou být složité, ale v podstatě jde o součet vrozených predispozic, individuálního rozhodování a vlivu prostředí, tedy rodiny, školy a kamarádů.

čtyři tipy pro rodiče

smutný mozek
šipka doprava černá
Rodiče

Pomozte dítěti ubránit se nevhodné společnosti

Neplatí, že by si rodina abstinentů mohla vydechnout nebo že když má vaše dítě problém s pitím, může za to jednoznačně vaše výchova. Někdy zkrátka nepomůže vůbec nic. Neznamená to ale, že byste pro to neměli udělat vše, co je ve vašich silách.

šipka doprava černá
Rodiče

Získejte důvěru dítěte a naučte se mu naslouchat

Proti prvotní zvědavosti a touze „vyzkoušet to“ pomáhá, když ohledně alkoholu nedělají rodiče žádné tajnosti a neprezentují ho jako něco nezbytného a žádoucího. Vysvětlete dětem stručně, že se pro ně alkohol ještě nehodí a že by jim ani nechutnal. Zároveň svým potomkům ale nedávejte „preventivně“ ochutnat pivo, víno nebo destiláty. Ať se na oslavách děti raději napijí Rychlých špuntů, než aby „symbolicky“ usrkávaly skutečný alkohol.

šipka doprava černá
Rodiče

Vytvořte zdravá rodinná pravidla

Důležité je včas dítě poučit o rizicích, které alkohol přináší, a jasně mu vysvětlit, že vlastně není moc o co stát. Alkoholické opojení, kdy se vše zdá snazší a problémy někam odplynou, ve skutečnosti žádné z nich nevyřeší. V  pubertě se u dospívajícího vytváří základní vzorec jednání, který pak bude ovlivňovat jeho reakce na nejrůznější situace.

šipka doprava černá
Proč o tom mluvit

Posilte sebevědomí dítěte

Pokud tato prevence nepomůže a zjistíte, že vaše ratolest skutečně začíná holdovat alkoholu, nepřecházejte to s tím, že „z toho vyroste“.

desatero

zodpovědného přístupu k alkoholu

Už v malém množství jsou patrné zpomalovací účinky alkoholu na rychlost reakcí, koordinaci pohybů, úsudek a rozhodování.
1.

Promluvte se svými dětmi o dobrých i stinných stránkách alkoholu.

2.

Proberte to včas. Každý by měl dopředu vědět, do čeho jde.

3.

Pravidelně se k hovorům o alkoholu vracejte, měli byste mít přehled, jak se váš potomek s alkoholovými zkušenostmi vyrovnává, jak na ně reaguje nebo kterým okolním vlivům a trendům podléhá.

4.

Učte své děti, ať nepodléhají tlaku vrstevníků. Ať se rozhodují sami za sebe.

5.

Postavte základy na vzájemné důvěře a stanovte rozumná pravidla a hranice přijatelná pro vás i vaše děti.

6.

Jako jedno z pravidel můžete ustanovit volnost se bavit, pokud/dokud budou umět dorazit v pořádku a včas domů.

7

Pokud máte v rodinné historii alkoholismus, upozorněte své potomky na genetickou predispozici k závislosti.

8.

Zkuste nezakazovat a nezastrašovat. Většinou to totiž jen povzbuzuje k ještě větší revoltě.

9.

Jděte dobrým příkladem!

10.

Vysvětlete, jak moc jsou jednotlivé drinky silné.