Samotáři

Samotáři říkají, že alkohol je nejlepší psychiatr. Ale už v antice se zase říkalo Alcoholicus semper mendex – alkoholik vždy lže. Problém bývá, že dlouhodobou samotu často doprovází deprese, a deprese a alkohol zkrátka nejdou dohromady. Pokud nevyhledáváme společnost a nemáme nikoho blízkého, měli bychom se naučit mluvit
o svých pocitech jinak, odmítání podpory a sebelítost ještě nikdy nikomu nepomohla.

Internet nám nabízí mnoho poraden a anonymních podpůrných skupin, brzo tak zjistíme, že pocit hluboké samoty prožívá denně spousta jiných lidí a že spousta z nich už našlo z toho začarovaného kruhu cestu ven.